Sa mga concessionaires na nagbabayad sa 711 outlets

Paumanhin po sa mga tagatangkilik ng Plaridel Water District na hindi tinangap ang bayad sa kanilang water bill sa 711 outlets. Ang mga 711 outlets po na sakop ng SM management sa buong Pilipinas ay hindi tumatangap ng bayad ng water bill para sa Plaridel Water District sa kadahilanang may sarili po silang kasunduan ng management ng 711na hindi saklaw ng kasunduan ng PWD at ECPAY. Sa kasalukuyan po ay nakikipagugnayan na ang management ng Plaridel Water District sa management ng SM Baliwag upang maisama ang mga SM outlets sa mga lugar na maaaring makapagbayad ng bill ng tubig para sa Plaridel Water District. 

Patalastas

Sa mga nagbabayad ng kanilang water bill sa Aliah Travel and Tours sa Brgy. San Jose at 711 outlets. Narito po ang ating billing guide para sa pagbabayad ng bill ng tubig para sa Plaridel Water District. Pareho lamang po ang dalawang billing guide maliban sa additional convenience fee na inyong ibinabayad. Ang naturang mga billing guide ay gabay ng mga teller sa pagtangap ng inyong bayad. Maraming salamat po.

Billing Guide

Sa mga nagbabayad ng kanilang water bill sa Aliah Travel and Tours sa Brgy. San Jose at 711 outlets. Narito po ang ating billing guide para sa pagbabayad ng bill ng tubig para sa Plaridel Water District. Pareho lamang po ang dalawang billing guide maliban sa additional convenience fee na inyong ibinabayad. Ang naturang mga billing guide ay gabay ng mga teller sa pagtangap ng inyong bayad. Maraming salamat po.